Kos by

kos-hellas.com


copyright @ kos-hellas.com


Kos byKos by har mange ruin- og utgravningsområder som man kan gå rundt til. Bak den såkalte "bargata" ligger et større område, og om man rusler forbi bussholdeplassen og krysser hovedveien, så finner man både et gammel amfi-teater og levninger etter en romersk bosetting - Casa Romana. Midt på Frihetstorget i byen finner man også arkeologisk musem som er verdt et besøk.

Casa Romana, amfiteateret og mer...
Casa Romana er ruinene fra et hus i pompeiisk stil. Mye av mosaikken er vedlikeholdt her. Dette ligger rett i nærheten av et lite odeonteater i utkanten av byen - kun en kort sykkeltur fra sentrum.


Les mer her.Rett ved siden av Casa Romana finner du det gamle amfiteater, samt byens kirkegård med en flott kirke og et "benhus" (se egen boks).


Området er absolutt verdt et besøk.

Litt om ortodokse skikker ifm dødsfall:

Etter at en gresk-ortodoks dør, begraves de i en kiste med blomster og urter. Så settes kisten inn i gravstedet, som da er en stensarkofag oppe på bakken. Etter tre år tar man ut kisten, og da har naturen gått sin gang. Er ikke alt råtnet (blitt til jord) så gir man det to år til. Da plukkes bena løs fra jorden, vaskes i rødvin, og pakkes inn i et linklede eller en dertil forberedt eske. Dette settes inn i benhuset. Et slikt benhus ser du på bildet under til venstre.

Arkeologisk museumPå Frihetstorget i sentrum finner du et museum med en flott samling av Kos' hellenistiske og romerske funn - en imponerene samling statuer og mosaikk fra bl.a. Asklepion. Få med deg et historisk sus ved å besøke museet i Kos by. OBS! Stengt på mandager.

Museumet har nylig fått en ansiktsløftning.


Ler mer om mueseumet her.